V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 23. júna konalo tematické stretnutie určené pre kňazov s názvom Farské evanjelizačné bunky (FEB). Metódu budovania malých spoločenstiev v rámci farnosti prišli predstaviť Slavomír Zahorjan, koordinátor FEB v Prešovskej archieparchii, Peter Milenky, otec Ján Pavlík a Jana Záhoráková.

Stretnutie začalo modlitbou Tretieho času, po ktorej nasledoval blok prednášok. V úvode Slavomír Zahorjan povedal svoju osobnú skúsenosť s farskými evanjelizačnými bunkami a jeho cestu k ich objaveniu. Následne na to Peter Milenky poukázal skrze biblické texty a dokumenty cirkvi na nutnosť budovať malé spoločenstvá vo farnosti a predstavil ich charakter a význam.

Po prestávke nasledovala prednáška Jána Pavlíka. V nej sa zameral na budovanie duchovnosti kňaza ako základ a východisko pre budovanie Farských evanjelizačných buniek.  Jeden z hlavných pilierov, na ktorý poukázal, je dostatočný čas kňaza strávený v tichosti pred eucharistiou. Blok zavŕšila svojim výstupom Jana Zahoráková, ktorá predstavila spôsob vytvárania a delenia Farských evanjelizačných buniek, a tiež priebeh stretnutia jednotlivých buniek. Po bloku prednášok nasledoval priestor na diskusiu a kladenie otázok.

Toto prvé tematické stretnutie o Farských evanjelizačných bunkách prinieslo nielen nové poznatky o budovaní života vo farnosti, ale tiež srdečné stretnutie kňazov naplnené vrúcnosťou, smiechom a priateľskou atmosférou. Tematické stretnutia sú ponukou Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa pre kňazov a laikov zamerané na získavanie nových poznatkov a inšpirácií na poli pastorácie mládeže v rôznych oblastiach. Zámerom je konať ich niekoľkokrát do roka na vybrané témy.

Prevzaté s TK KBS

Prihlásiť sa na odber
s-clenovia.png
s-knazi.png
s-veduci.png

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Mk 16,15